She4Cyber

Kadınların siber güvenlik sektöründeki kapasitelerini ve görünürlüklerini artırmayı hedefleyen eğitim platformu

She4Cyber toplumun tüm üyeleri için güvenli bir siber uzay inşa etmek için kadınların siber güvenlik sektörüne katılımını arttırmayı hedeflemektedir.

Artan dijitalleşme ve beraberinde gelen siber güvenlik sorunları ile beraber siber güvenlikte uzman iş gücü açığı önemli bir kriz haline gelmiştir. Kadınların siber güvenlik sektörüne görece zayıf katılımları bu krizi derinleştirmektedir.

Mentorluk

She4Cyber, siber güvenlik sektörüne adım atmak isteyen genç kadınları deneyimli uzmanlarla mentorluk faaliyetleri çatısı altında bir araya getirmektedir.

Uluslararası Çalıştay

Uluslararası Çalıştay kadınların siber güvenlik sektörüne katılımının arttırılması ve sektördeki cinsiyet temelli ayrımcılıkla mücadele etmek için Türkiye, ABD ve diğer ülkelerden uluslararası uzmanların katılımıyla farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Çalıştay, hibrid olarak 2024 yılının başında gerçekleştirilecektir.

 Çevrimiçi ve sınıfiçi eğitimler

She4Cyber projesi siber güvenliğe sektörüne adım atmak isteyen genç kadınlara çevrimiçi ve sınıfiçi eğitim imkanları tanımaktadır. Çevrimiçi eğitimler katılımcılara siber güvenliğin temel konularını uzman isimlerden öğrenme fırsatı sunacaktır. Çevrimiçi eğitimlerde yüksek başarı gösteren katılımcılar sınıfiçi eğitimlere katılma şansı elde edecektir.

Katılımcılar temel siber güvenlik konularının yanı sıra, kariyer becerilerini geliştirmek için CV hazırlama, mülakat tekniklerini öğrenme gibi daha farklı konularda da kendilerini geliştirebileceklerdir.

Bize Katılın

Siber güvenlik alanında uzman sayısının yetersizliği Avrupa Siber Güvenlik Ajansı tarafından 2030 yılına kadar ortaya çıkması muhtemel en büyük siber güvenlik tehditlerinden biri olarak tanımlanmaktadır. Kadınların siber güvenlik sektörüne katılımının az olması var olan insan kaynağı krizini derinleştirmektedir. Öte yandan, artan siber güvenlik tehditleri siber güvenlik konusunda uygulama ve pratik beceri odaklı eğitim programı gereksinimini beraberinde getirmektedir.

She4Cyber eğitim faaliyetleri, mentorluk ve staj imkanlarıyla kadınların siber güvenlik sektörüne katılımlarını güçlendirmeyi ve cinsiyet temelli ayrımcılıkla mücadele etmeyi hedeflemektedir. Eğer siz de eğer siber güvenlik alanında bir kariyer hedefleyen bir kadınsanız She4Cyber size göre bir fırsat olabilir.

Çevrimiçi eğitimlere başvuru yapmak için ön şartlar:
Üniversitelerin lisans 3. ve 4. sınıflarında okuyan ya da lisansüstü eğitim programlarına kayıtlı olan bir kadın öğrenci olmak.
Siber güvenlik alanında bir kariyer hedeflemek.
İyi bir İngilizce bilgisine sahip olmak.

Programa kesin kayıt yapma hakkınız, çevrimiçi eğitimlere yapacağınız başvurunun ardından seviye belirleme sınavı ve İngilizce sınavı sonucunuza göre değerlendirilecektir. Çevrimiçi eğitimlere başvurular Şubat 2023 itibariyle kabul edilmeye başlanacak, Mart 2023’te başvurular değerlendirilecek, çevrimiçi eğitimler Nisan-Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecektir.

Başvurular e-posta vasıtasıyla gerçekleştirilecektir.

Çevrimiçi eğitimlere başvuru yapmak, başvuru şartlarını öğrenmek ve son başvuru tarihleri hakkında bilgi edinmek için lütfen websitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takipte kalınız.

Sorularınız için bizlerle helloworld@she4cyber.org üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Destekçilerimiz

She4Cyber Projesinin çevrimiçi ve sınıf içi eğitim faaliyetlerine destek vermek, mentorluk yapma fırsatları hakkında bilgi almak için bizlerle

üzerinden iletişime geçebilirsiniz.