Proje Hakkında

Kadınların siber güvenlik sektöründeki kapasitelerini ve görünürlüklerini artırmayı hedefleyen eğitim platformu

Dijitalleşme dalgasının artan hızı siber güvenliğe olan ilgiyi ve ihtiyacı önemli ölçüde arttırmıştır. Bu çerçevede, siber güvenlik uzmanlarına duyulan gereksinim de her geçen gün daha belirgin hale gelmektedir. Örneğin, Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı (ENISA), “siber güvenlik alanındaki yetenek eksikliğini” 2030 yılına kadar öne çıkması beklenen önemli siber güvenlik tehditlerinden biri olarak tanımlamaktadır. Bir başka deyişle, artan siber güvenlik alanındaki uzman ihtiyacının karşılanamaması bütüncül bir siber güvenlik anlayışı açısından önemli bir kriz yaratmaktadır.

Siber güvenlikteki insan kaynağı krizi uluslararası ölçekte bir sorundur. Bununla beraber, kadınların siber güvenlik sektörüne katılımlarının nispeten az, yetersiz ve dengesiz olması bu krizi derinleştirmektedir. Araştırmalara göre, sektörel eğitimlere erişmedeki güçlükler, rol model eksikliği, gelir/fırsat eşitsizliği ve sosyal/bilişsel önyargılar gibi faktörler kadınların siber güvenlik alanında kariyerlerini geliştirmeleri açısından engeller oluşturmaktadır. Bu çerçevede, She4Cyber Projesi kadınların siber güvenlik sektöründeki kapasitelerini ve görünürlüklerini arttırmayı, sektördeki cinsiyete dayalı ayrımcılığa yönelik farkındalığı sağlamayı ve bu ayrımcılıkla mücadele etmeyi hedeflemektedir.

Bu hedeflere ulaşabilmek için meşakkatli ve uzun bir yola girdiğimizin farkında olarak She4Cyber projesini başlattık. 18 ay boyunca devam edecek Projemiz temel anlamda dört ana uygulama safhasından oluşmaktadır.

Katılımcıların bu adımları tamamlayıp, stajlarını bitirdiklerinde siber güvenlik dünyasının beklentilerini, dinamiklerini ve kendi yeteneklerini daha yakından tanımaları beklenmektedir. Bu çerçevede, siber güvenlik sektörüne yeni yetenekler kazandıracak She4Cyber projesinin, Türkiye siber güvenlik ekosistemine önemli bir katma değer kazandırması ümit ediyoruz.

Verilerle Siber Güvenlikte Kadınlar

Frost and Sullivan’ın araştırmalarına göre, 2013 yılında kadınların küresel siber güvenlik işgücüne katılım oranı %11 olarak kaydedilmiştir. 2022 yılı itibariyle bu rakam %20 civarına yükselse de, kadınların siber güvenlik işgücüne katılımı hala yetersizdir.

InfoSec Enstitüsü, dünya çapında yaklaşık üç milyon siber güvenlik uzmanı açığı olduğunu tahmin etmektedir.

Cybersecurity Ventures’a göre, 2021’de küresel siber güvenlik işgücünün yalnızca %25’i kadındır.

Eğitimlere ulaşmaktaki güçlükler, rol model eksikliği, ücret eşitsizlikleri ve sosyal önyargılar, kadınların siber güvenlik alanında kariyer geliştirmeleri için en büyük engellerdir.

Destekçilerimiz